Wij zijn Probus Huizen

Vierduizend jaar geleden woonden er al mensen binnen wat nu de gemeentegrens van Huizen is. De grafheuvel uit het late neolithicum of de vroege bronstijd op de foto hierboven, die iets ten westen ligt van de plek waar de Langerhuizenweg uitkomt op de Crailose weg, bewijst dat.

Deze website bewijst het bestaan van de Probusclub Huizen, die bijna vierduizend jaar later tot stand kwam. Wij komen twee keer per maand samen voor koffie, lezing en lunch.

De site is alleen toegankelijk voor leden, maar mocht u meer willen weten over Probus dan kunt u daarvoor de landelijke Probus site bezoeken.

De ligging van de grafheuvel